Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jual Buku Rahasia Menyingkap Makrifat Allah

Judul: Rahasia Menyingkap Makrifat Allah
Penulis: Syekh Nuruddin ar-Raniri
Penerbit: Diadit Media, 2009
Tebal: 172 halaman
Kondisi: Stok lama (bagus)
Stok kosong


Nama lengkapnya adalah Nuruddin Ibn 'Ali Ibn Hasanji Ibn Muhammad Humeyd ar-Raniri. la berasal dari dataran India (Gujarat) dan nenek moyangnya berasal dari daerah Arab, tepatnya Hadramaut. Pada tanggal 6 Muharram 1047 H /11 Mei 1637 M, ia tiba di daerah Aceh dan tinggal di sana sampai tahun 1644 M pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Sani.

Syekh Nuruddin ar-Raniri telah banyak mengarang buku yang berisi tentang ajaran Tasawwuf. Menurut Van der Tuuk (via Tudjimah: 1961), karangan Syekh Nuruddin ar-Raniri minimal mencapai 23 buah. Di antaranya adalah Sirat al-Mustaqim, Durrat al-Faraid bi Syarh al-'Aqa'id, Hidayah al-Habib Fi Targib wa Tartib, Bustan as-Salatin Fi Zikr al-Awwalin wa al-Akhirin, Nubda fi ad-Da'wa al-Zitl ma'a Sahibihi, Lata'if al-Asrar, Asrar al-lnsan fi marifah ar-Ruh wa ar-Rahman, Tibyan fi Ma'rifah al-Adyan, dan lain sebagainya.

Dan buku ini adalah salah satu terjemahan dari karya beliau, yaitu Asrar al-lnsan fi Ma'rifah ar-Ruh wa ar-Rahman ke dalam edisi Bahasa Indonesia. Semoga dengan adanya karya ini, khazanah pemikiran tasawwuf di kalangan umat Islam Indonesia akan semakin berkembang dan menambah daya gugah spiritualitas kita semua.