Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jual Buku Kaidah-kaidah Penafsiran Al-Qur'an

Judul: Kaidah-kaidah Penafsiran Al-Qur'an
Penulis: Drs. Abd. Rahman Dahlan, MA.
Penerbit: Mizan, 1998
Tebal: 351 halaman
Kondisi: Bekas (cukup)
Terjual Jambi

Tidak semua orang boleh menafsirkan Al-Quran. Seorang yang hendak menafsirkan Al-Quran mestilah terlebih dahulu mengusai 'ulum Al-Quran (ilmu-ilmu Al-Quran). Salah satu inti dari menguasai 'ulum Al-Quran adalah menguasai kaidah-kaidah penafasiran Al-Quran. Buku ini disusun dengan maksud untuk membantu para mahasiswa, dosen IAIN, dan para pembaca yang berminat terhdap tafsir Al-Quran dalam memahami secara mudah dan praktis kaidah-kaidah tersebut. Sehingga dengan berpedomankan buku ini seseorang dapat memahami Al-Quran tanpa harus bersusah payah mempelajari kitab-kitab tafsir yang sebagian diantaranya tidak menyertakan petunjuk praktis penafsiran Al-Quran.

Penyusunan buku ini didasarkan pada buku Al-Qawa id Al-Hisan li Tafsir Al-Quran karya Abdurrahman Al-Sa'di yang merupakan buku rujukan dalam mata kuliah tafsir unsur program S1 dan pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penyusun buku ini adalah dosen ilmu tafsir di IAIN Sumatra Utara dan saat ini sedang menyelesaikan program doktornya di IAIN Jakarta.